Vrijheid & de Antichrist

Veel mensen (religieus of antireligieus) zijn geneigd het eigen karakter tot ‘God’ uit te roepen.
Het is een gedachtenfout die toe kan leiden dat opvoedingsinstituten ‘conditioneringsoorden’ worden waar autoritaire, zich ‘god’ wanende dictators de leerlingen een beperkt wereldbeeld opdringen, dat alleen maar in dienst staat van zelfhandhaving – met andere woorden: opvoeding is indoctrinatie in dienst van conservatieve ‘status-quo handhavers’.
Lees meer over dit bericht

Wouter Bos: een bitterzoete symfonie

It’s a bittersweet symphony, this life
Trying to make ends meet
You’re a slave to money – then you die

 

Wouter Bos, inmiddels ex-politicus, omschreef zichzelf in interviews als een verschrikkelijke softie.
Bij zijn vertrek uit de politiek plaatste hij de in zijn ogen softe wereld van ‘het gezin’, ‘de familie’ en ‘de kinderen’ boven de harde wereld van de politiek.
Waar vrouwen door linkse feministen worden opgeroepen de kinderwagen de deur uit te doen, daar schafte Wouter zichzelf een superkinderwagen aan…
Twijfel, onzekerheid, niet echt meer geloven in de stellige ideogische uitspraken die bij partijleiderschap horen speelden ook een rol.
In de(jaren geleden)  door de VPRO uitgezonden WOUTER-TAPES zag je weinig terug van het optimisme dat sociaal-democraten zeggen uit te dragen.

Lees meer over dit bericht

De ‘Islamitische’ Horoscoop van Geert Wilders

Is Geert Wilders een moslim, zonder het zelf te weten?
Dat is een vraag die in positieve zin beantwoord kan worden wanneer je een blik slaat op zijn geboortehoroscoop.
Geert is (volgens bronnen op het internet) geboren in Venlo op 6 september 1963, ’s morgens rond 2u 50m.
Wat opvalt is de sterke positie van het dierenriemteken KREEFT, een Waterteken dat volgens astrologen geregeerd wordt door de MAAN, een hemellichaam dat al vanaf het prille begin van de menselijke beschaving geassocieerd werd met vrouwelijk-moederlijke waarden, zoals  zorgzaamheid, bescherming, nationale, eenheid en positieve bescherming van ‘het volk’ (dit in tegenstelling tot PLUTO – heerser van het teken Schorpioen – die voor massificatie, massahysterie en straatterreur staat – zaken die centraal stonden in de door het Westen – dus ook door Geert Wilders – gesteunde opstanden: de ‘Arabische lente’).

Lees meer over dit bericht

Goden & Modern nihilisme

Duizenden jaren voor onze jaartelling ontwikkelde een niet-Semitisch volk, de Sumeriers, het astrologische wereldbeeld.
Wie op een oppervlakkige wijze hun goden en helden galerij bekijkt zal weinig orde in de ogenschijnlijke chaos ontdekken. Wie echter de astrologische visie op het bestaan als ijkingspunt hanteert zal al spoedig inzien dat alle verhalen over goden en helden in dienst staan van het astrologische wereldbeeld, dat daarom als zo belangrijk wordt ervaren omdat het de mens in staat stelt los te breken uit een toestand van barbaars-chaotische stilstand (de mens als gevangene van het wetteloze recht van de sterkste), teneinde een beschavingsgeschiedenis in het leven te roepen, die gekenmerkt wordt door wet, orde en sociaal, op verantwoordelijkheidsgevoel gebaseerd, bestuur.
Onder de belangrijkste Mesopotamische uitvindingen worden gerekend: irrigatietechniek en waterbeheer, verdeling van de cirkel in 360°, invoer van het 12- en 60-tallig stelsel (uren, minuten, seconden), benoeming van de dierenriemtekens, astrologische systematiek.

Lees meer over dit bericht

Babylon, verdediger van het multiculturalisme

De Noorse monoculturalist ANDERS BREIVIK, die zichzelf opwierp als een Goddelijke Mannelijke Strijder die de strijd diende aan te  binden met alles wat MULTICULTUREEL en MATRIARCHAAL in onze samenleving is, verdedigde in zijn manifest de staat ISRAEL,  in zijn ogen een conservatieve, monoculturele, tribale machowereld,  die verwijst naar een universele   ‘joods- christelijke’ denkwereld, waarin geen plaats mag worden ingeruimd voor anarchisme of multiculturalisme (ontheiliging van idolen) en vervrouwelijking  van de man (medelijden tonen met mensen die anders zijn).

Als astro-anarchist (iemand die het anarchisme van het pre-christelijke denken als een positief gegeven ziet en in vrouwelijke mannen geen vijanden ziet) ben ik een  uitgesproken tegenstander van monocultuur (monotheïsme) en patriarchale strengheid (klerikaal elite-denken). Vandaar dit blog,  waarin aandacht wordt besteed aan het door joodse christenen (en ook door Islamitische fundamentalisten) verfoeide BABYLON.

Lees meer over dit bericht

Bijbelse Wet en Holistisch Anarchisme

VK-blog, donderdag 8 november 2007 13:51 door Wim Duzijn

Nu in NOORWEGEN een verdediger van ‘de joods-christelijke cultuur’ bij een aanval op ‘de sociaal-democratie’ 80 mensen heeft omgebracht, in een poging  mensen te waarschuwen voor ‘de gevaren van de Islam’, lijkt het me goed een blog dat vier jaar geleden geschreven werd hier te herplaatsen. Niet vanwege het verlangen de dader als een soort geïsoleerde gek hier de rol van duivel te laten spelen (een vorm van vals-moralistisch gedrag dat juist ten grondslag lag aan het gedrag van de dader), maar om te laten zien dat de blinde, meedogenloze aanval op mensen die er een andere mening op na houden een voortvloeisel is van een vorm van moralistisch geloofsdenken (religieus of antireligieus, dat maakt niets uit) dat gebouwd is op wat New Age denkers ‘de verdelende, haat zaaiende wereld van het dualisme’ noemen, een wereld die binnen alle oude wijsheid systemen gezien wordt als een vorm van kwaad die de intelligente mens overwinnen moet.

Lees meer over dit bericht

Jazz, een bron van kracht

Hoewel de jaren ’50 het imago gekregen hebben van versuffing, versloffing en geestelijke debilisering vormen ze voor mij een soort hoogtepunt, een periode in mijn leven waarin ik op muzikaal gebied de ene nieuwe ontdekking na de andere deed – en ook kon doen – dankzij de aanwezigheid van vitale, inspirerende, non-conformistische mensen, die op een werkelijk verbazingwekkende wijze in staat waren het primitieve begrenzingsgedrag van het kleinburgerlijke ideologische denken te overwinnen.Onder ideologische kleinburgerlijkheid versta ik het verlangen de wereld op te splitsen in ‘goden’ en ‘duivels’, een vorm van dualisme die maar een enkele bedoeling heeft: mensen van de eigen groep het recht geven leden van de andere groep te demoniseren.

Verbeelding & Macht

VK-blog, geplaatst op 10 oktober 2005

1. Inleiding van Simon Vinkenoog

De Beweging van Vijftig markeerde een revolutie die in ons taalgebied een ongekende literaire energie genereerde. Paul Rodenko’s bloemlezing Nieuwe griffels schone leien (1954) werd een buitengewoon verkoopsucces en overal in de Lage Landen begonnen jongelingen experimentele verzen te schrijven. Het soepele parlando en de exuberant romantische beeldspraak van HANS ANDREUS werden populair en al snel klassiek, maar de echte poëtische omwenteling voltrok zich vooral bij Lucebert en Hugo Claus.

Apocrief / de analphabetische naam (1952) en De Oostakkerse gedichten groeiden uit tot paradigmatische bundels van de naoorlogse Nederlandstalige lyriek. Extreme, vaak extatische ervaringen en gevoelens werden er in niet minder extreme beelden gevat. De poëtische taal werd er expliciet tot onderwerp gemaakt. En Buelens toont dat dan aan met drie regels van Lucebert:

ik ben een taal
die als water wegzwemt naar een tuil
lucht.

Zo voel ik mij, op weg naar de tuin. Boek gaat mee. Boekje open; we gaan er mee door. Jelui Simon. (Simon Vinkenoog, 7-10-2005)

Lees meer over dit bericht

Een Astro-Anarchisme Blog

Wie een nieuw blog opstart komt automatisch in contact met een nieuw publiek. Jarenlang heb je geschreven vanuit het idee dat ‘men’ wel weet wat je bedoelt, maar het merkwaardige feit doet zich voor dat je in een nieuwe omgeving een totaal vreemde bent, zodat je met een combinatie van zaken die eigenlijk helemaal niet gangbaar zijn in een wereld die zich ‘modern’ noemt, ASTROLOGIE gekoppeld aan ANARCHISME, onvermijdelijk wordt geconfronteerd met een houding van afwachtende afwijzing. Want waar hoor je bij als ‘astroanarchist’? En als iemand nergens bij hoort, kun je zo iemand dan nog wel serieus nemen? Allemaal vragen die me er toe hebben gebracht de laatste weken wat tijd te besteden aan het vervaardigen van een reeks INFO-pagina’s, die enig  inzicht kunnen geven in de magisch-realistische wereld van ‘de’ ASTRO-ANARCHIST.
Hieronder een viertal links naar de ANARCHO-pagina’s die hier tot nu toe zijn gepubliceerd. Meer links zullen in de toekomst volgen…

Doorstart

Enige jaren een ANARCHO (immoralisme) blog onderhouden op de site van de Volkskrant. De uitgever van die krant heeft besloten het blog op te heffen met ingang van 1 maart 2011. De inernetsites bleken verliesgevend te zijn, zodat gekozen diende te worden voor een nieuwe, gecentraliseerde opzet, waarbinnen geen plaats meer kon worden ingeruimd voor een als willekeurig en chaotisch ervaren groep bloggers.

Vandaar dat is gekozen voor een doorstart op deze WORDPRESS-site.

Hieronder, als een soort IN MEMORIAM, een afbeelding van het VK-blog…