Iran en het Nieuwe Denken

VK-blog, geplaatst op zondag 11 mei 2008 15:46 door Wim Duzijn

Morele Dwang

“Iedere Europeaan”, lees ik in de Volkskrant van 10 mei 2008, “is moreel verplicht het bestaan van Israel uitbundig mee te vieren.”

Deze vals-moralistische (ook wel ‘fatsoenlijk’ genoemde) onzinwoorden komen uit de mond van VK-columnist Rene Cuperus, en omdat ik als anarcholiberaal georiënteerde eenling vals-moralistische onzin verafschuw heb ik in een sneltreintempo de vieze morele jas die me ongevraagd word opgedrongen van me afgeworpen en me gewend tot wat de feestvierende Israëli’s ‘het rijk van het kwaad’ noemen: de Islamitische Republiek Iran, waar een spirituele leider aan het hoofd van de natie staat die (op zijn eigen, dus niet anarchistische, wijze)  stelt dat vrijdenkerij een geschenk van God is.


Freed-mindedness is a divine blessing, the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, said yesterday. The Leader made the remark in a meeting with the members of the Pen Society of Iran. Free-mindedness means ascending in the endless atmosphere of thought and free and conscious movement toward the unknown realms of knowledge, he said, adding free-mindedness has been subjected to injustice, for some consider it a cause of breach of fundamentals and values and this is why they reject, while some others consider it an assault on the fundamentals, principles and sacred values and this is why they welcome it. But both the approaches are wrong and it is injustice to free-mindedness. (Teheran Times, 29-1-2003)


Jaren geleden besteedde ik aandacht aan  ‘Het Nieuwe Denken’ in Iran, en omdat dit Nieuwe Denken de ontkenning is van de collectivistische terreurmoraal van mensen die niet de democratie, maar de ideologie als uitgangspunt voor staatsvorming hebben gekozen wil ik  hier opnieuw wijzen op het belang ervan.


Iranian Neo-thinkers
bericht uit de website van de Teheran-Times.

TEHRAN, August 31 (Mehr News Agency) — Iranian Neo-thinkers Association will hold a seminar named “Seven Days With Monotheist Religions” on September 6-13 in Tehran, the Public Relations Office of the Non-Governmental Organizations Center of Tehran Municipality, one of the seminar’s sponsors, announced on Sunday.
The seminar, with the motto “On One Earth, Under One Sky,” aims to familiarize Iranian youth with religious minorities to create an atmosphere for dialogue and understanding between them. The seminar will be accomplished with a 3-day tour in which the youth will visit religious monuments of various religions in Iran. (Mehr News 2-9-2003)

Vraag: Wat is het Nieuwe Denken?

Antwoord: Het Nieuwe Denken is de ontkenning van de ideologie-gebonden moraal.
Dat zou je amoreel kunnen noemen, ware het niet dat de bedoeling van dit amorele denken is de beperkingen van irrationeel moreel denken bloot te leggen, in dienst van het verlangen een wereld op te bouwen waarin plaats is voor logica en verstand, zodat je  beter kunt spreken over immoreel denken.

Immoreel is datgene wat de strijd aanbindt met een als absoluut goed beschouwde valse moraal. Die moraal noemt alles wat kritisch is ‘slecht’, zodat een ontheiligende verstandsmoraal al snel ‘immoreel’ of ‘een slechte moraal’ wordt genoemd.
Immoreel is dus alleen maar ‘slecht’ binnen de veroordelende fatsoenswereld van de valse moralisten. Zij argumenteren niet, maar veroordelen.

Binnen het Nieuwe Denken worden heilige huisjes afgebroken,  bestaande fatsoensgrenzen worden overschreden, juist omdat moraal niet gezien wordt als het heilige, onaantastbare bezit van zich ‘moreel’ noemende groeperingen. Moraal is geen geestelijk bezit, maar een geestelijk proces, waarbinnen mensen zich voortdurend afvragen of morele overwegingen een rationele oorsprong hebben of domweg voortvloeien uit gevoelens die je ‘onderbuik-emoties’ zou kunnen noemen (denk aan: haat, wraakzucht, agressiviteit, grenzeloze fantasie etc…, zaken die je met etikettenplakkerij – zoals ‘ik ben een wetenschapper en daarom goed’ – niet kunt bestrijden).

Plato en Kant worden voorlopers van het Nieuwe Denken genoemd. Zij worden vereenzelvigd met uitspraken als “Durf te denken”, en “wijs het verlangen naar weten niet af”, morele uitspraken die je ook terugvindt in het duizenden jaren oude gnosticisme, waarbinnen een geestelijke bevrijder centraal staat die ‘Het Schitterende Verstand’ wordt genoemd.

De Duivelse Ander

Hoewel een anarchist (geen chaoticus maar een verdediger van de vrije geest) weinig te maken wil hebben met filosofen die de taal in dienst stellen van de zwaarte (op zelfverheerlijking en verkleining van anderen gerichte gewichtigdoenerij), stelt hij zich desondanks positief op tegenover al diegenen die het anarchistische eenheidsprincipe verdedigen, juist omdat veel ellende in de wereld veroorzaakt wordt door supermoralisten, die maar een enkele gedachte kennen: Het vernietigen van de duivelse ander.

We leven momenteel in een supermoralistische wereld, waarin supermoralistische grootmachten de dienst uitmaken.

Dat niet willen inzien betekent dat je kiest voor de in de jaren 60 en 70  in gang gezette vernietiging van de onafhankelijke, kritische intellectueel. Daar hebben we met z’n allen voor gekozen. De jaren 60 beweging was een collectivistische anti-intellectuele modebeweging (gericht op uniformering: zelfde haardos, zelfde kleding, zelfde gedachten, etc.), die in dienst stond van supermoralisten, die maar een enkele wens bezitten: het vernietigen van de amorele, anti-collectivistische geest.

Daarom moeten we blij zijn dat een Iraans webblad de aandacht vestigt op het Nieuwe Denken, een beweging die weliswaar veel duister taalgebruik hanteert, maar die zich desondanks positief opstelt tegenover vrije, onafhankelijke geesten, vanuit de overtuiging dat de moraal niet begint bij de gelijkgeschakelde massa (de wet-gebonden religie, de heilig verklaarde partij), maar bij de intelligente, naar bewustwording verlangende enkeling.

The Neo-thinkers’ Constitution of the Universe (1976)


Preamble

* The purpose of conscious life is to live happily.  (recht op individueel levensgeluk)
* The function of government is to guarantee those conditions that let individuals fulfill their purpose. Those conditions can be guaranteed through a universal constitution that forbids the use of initiatory force, fraud, or coercion by any person or group against any individual. (het is de taak van de overheid elk individu te beschermen)

* Article 1: No person, group of persons, or government shall initiate force, threat of force, or fraud against any individual’s self or property.
* Article 2: Force is morally-and-legally justified only for protection from those who violate Article 1.
* Article 3: No exceptions shall exist for Articles 1 and 2.

The Constitution of the Universe rests on six axioms:

1. Values exist only relative to life (waarden altijd spiegelen aan levensgeluk).
2. Whatever benefits a living organism is a value to that organism. Whatever harms a living organism is a disvalue to that organism. (Wat het leven van mensen bedreigt  mag niet gezien worden als iets waardevols)
3. The value against which all values are measured is conscious life (de hoogste waarde is bewust leven).
4. Morals apply only to conscious individuals (moraal heeft betrekking op bewust levende mensen).
5. Immoral actions arise from individuals who harm others through force, fraud, or coercion — from individuals who usurp, degrade, or destroy values earned by others (moraal kan alleen slecht genoemd worden wanneer ze berust op geweld, leugens en blinde vernietigingswoede).
6. Moral actions arise from individuals who honestly create and competitively produce values to benefit self, others, and society. (Moreel gedrag eist een open, eerlijke  opstelling van mensen die op vreedzame wijze de dialoog met  elkaar aangaan, met de bedoeling waarden te scheppen die zowel het eigen welzijn als het algemene welzijn bevorderen).

Het eerlijke individu – l’Homme Honnete

Wat heel duidelijk opvalt is dat de moraal wordt neergelegd bij het zich ontwikkelende, gewetensvolle individu (denk aan het tijdschrift FORUM), zodat de basisuitgangspunten van de moraal gecentreerd worden rondom dat individu, precies zoals dat het geval is in het Zoroastrianisme, een astrologisch-filosofische levensleer die door supermoralistische gelovigen op een volstrekt onterechte en door en door valse en oneerlijke wijze werd en wordt onderdrukt – vals en oneerlijk omdat de bijbel  (door de Profeet Mohammed ‘Het Boek’ genoemd, hetgeen een verwijzing is naar alle joods-christelijke geschriften) via het scheppingsverhaal de a- of immorele mens verheerlijkt, de mens die weigert te eten van de boom van kennis van goed en kwaad die mensen ‘goddelijk’ maakt, terwijl destructieve supermoralisten niets anders doen dan alles wat zich niet wenst te onderwerpen aan de eigen absolute waarheid te demoniseren.

Het Nieuwe Denken is in feite zo oud als Methuzalem, omdat het liberaal, anticollectivistisch wijsheidsdenken is, een gedachtensysteem dat via de profeet Zoroaster en zijn niet aan het hogepriesterlijke denken gebonden navolgers van Perzië eeuwenlang een beschaafde, verdraagzame natie heeft gemaakt.
Wijsheid  is het belangrijk maken van het gewetensvolle individu, dat geweten koppelt aan ratio en kennis,  en het afwijzen van collectivisten die via irrationele processen als demonisering en isolering de gewetensvolle mens tot zondebok willen uitroepen in een wereld waarin de verdierlijke egoïst koning is – of beter gezegd: moet zijn.

Wijzen zijn wijs omdat ze buiten de orde van de gewetenloze gelijkgeschakelden gaan staan.  En het feit dat ze daarom werden geëerd door de bevolking maakte van het Zoroastriaanse Perzië een echte (want anti-kleinburgerlijke) beschaving, waarvan het kenmerk altijd is dat mensen het onafhankelijke amorele intellect (de wijsheid of de gnosis) niet vernietigen, maar respecteren.

Reacties:

Klaas Sellis 11-05-2008 16:05
Dit artikel gaat wel diep, zeg…
met vriendelijke groet,
Klaas Sellis

Wim Duzijn 12-05-2008 10:57
Iedereen klaagt over ‘het populisme’ van Wilders en Verdonk. Dus dan zou je verwachten dat iemand die op een serieuze en diepzinnige wijze de wereld wil bekijken op handen wordt gedragen. Het feit dat het niet gebeurt zou er op kunnen duiden dat de veroordeling van ‘het populisme’ weinig meer is dan een vals-moralistische modegril.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: