Gadaffi en de Derde Weg

 

Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi has used a landmark official visit to Europe to urge peace and disarmament. Europe’s warm welcome for the colonel and his large entourage is a mark of his new status, correspondents say. In a break with convention, EU commissioner Romano Prodi personally met Colonel Gaddafi at the airport where he landed.
The colonel’s noisy supporters thronged the route as he made his way to talks and a lunch date with EU dignitaries. The Libyan leader’s crack team of female bodyguards accompanied his convoy into Brussels.

In a wordy 45-minute speech at EU headquarters, Colonel Gaddafi said he was ready to work for peace after years of advocating armed struggle. “I would like to seize the opportunity today and declare before you… that Libya is determined and committed to play a leading role in achieving world peace,” he said.
“We do hope that we shall not be obliged or forced one day to go back to those days when we bomb our cars or put explosive belts around our beds and around our women…” he added. (Tehran Times 28-4-2004)

 


Ghadafi is een van de vele Arabisch/Islamitische denkers, filosofen en leiders die als reactie op Westers en communistisch imperialisme een ‘derde weg’ hebben gezocht. Dat derde weg denken lag ook ten grondslag aan het verzet tegen Zionistische overheersing (zelfs Osama bin Laden is er door beinvloed) en het blijft daarom een merkwaardig gegeven dat aan het Islamitische derde weg denken zo weinig aandacht wordt besteed door Westerlingen die zichzelf ‘modern’ en ‘verlicht’ noemen.
Zij realiseren zich niet dat het kapitalisme zoals het door conservatief Amerika wordt gepreekt de vijand is van de verlichting. Verlichting streefde namelijk naar het einde van een heersersmoraal, die gebaseerd is op de geestelijke en economische tweedeling van de maatschappij. Socialisme en liberalisme zijn bewegingen die samen de moderne verlichtingsgedachte vertegenwoordigen en het is daarom onbegrijpelijk dat Amerikanen momenteel in dienst van de ouderwetse, door de Verlichting afgewezen heersersmoraal (moraal gezien als bezit van de heersende klasse), de strijd aanbinden met ogenschijnlijk ouderwetse mensen, die een religie bezitten (de Islam) waarvan de progressief-socialistische kern (‘alle mensen zijn gelijk’) in moreel opzicht ver uitstijgt boven het joods-christelijke denken, zoals het wordt geïnterpreteerd door conservatieve christenen, mensen die niet een spirituele Messias maar een machtige Messias aanbidden.

Wie het moderne gelijkheidsdenken accepteert zal nooit het geld en de macht boven het gezag scheppende rechtvaardigheidsprincipe kunnen plaatsen. Primitief machtsdenken bepaalt dat een rechtvaardig mens onbeduidend vuilnis is wanneer hij arm en zwak is. Dat machtsdenken bepaalt ook dat een simpele burger niet het recht bezit een persoonlijke band aan te gaan met God, omdat God nu eenmaal bezit is dat niet toegankelijk is voor mensen die geen wereldrijken willen of kunnen besturen.
Alleen diegenen mogen een band onderhouden met God die machtig zijn: de Ayatollahs, de Joodse Schriftgeleerden, de Rijke Ondernemers, de opschepperige blaaskaken die zichzelf ‘kunstenaar’ noemen – en ga zo maar door… Wanneer een Westerse democraat moet kiezen tussen een rijke PAUS en een arme CHRISTUS, dan zal hij NOOIT kiezen voor de arme donder – hoe Goddelijk de arme stumper ook mag zijn… Als ijdele torren verzamelen de democraten zich rond de HOOG geplaatste, ook al moeten daarbij miljoenen arme donders worden vertrapt.

Gelijkheidsdenken bestaat in feite niet in onze wereld. De enkeling die stelt dat christenen het begrip ‘Christus’ moeten ontgoddelijken, zoals de Bhagwan dat ooit deed met zijn stelling dat een christen ‘Christus’ moet worden (een provocerende daad die het absolute hoogtepunt van modern verlichtingsdenken genoemd zou moeten worden – het einde van de macht van de ayatollah) mag weinig meer zijn dan een rare, gemarginaliseerde zonderling, die door niemand serieus genomen wordt, omdat hij weigert de bluffers, de opscheppers, de warhoofden en de waanzinnigen te dienen.
Dat inzien, dat wij helemaal niet zo modern en verlicht zijn, is moeilijk en het is altijd de taak van de zonderling geweest (dus niet ‘de kunstenaar’) om mensen via zijn zonderlinge gedrag wat ontvankelijker te maken voor het licht van het moderne geestelijke denken…
Wat dat betreft is de foto van een Arabische leider die zich laat omringen door een groep stoere, in blauw-zwarte uniformen gehulde Arabische meisjes (‘bodyguards’) een ‘verlichtingsdaad’ en kunnen we Ghadafi zien als een echte derde weg denker: een man die ons laat zien dat het niet de taak van de vrouw is de man te onttronen, maar dat het haar taak is de man te beschermen en te verzorgen, een uitspraak die – dit ter verduidelijking voor de kille letterknechten onder ons – symbolisch is bedoeld …


Muammar Gaddafi: Earth is your mother

Truly, the earth is your mother; she gave birth to you from her insides. She is the one who nursed you and fed you. Do not be disobedient to your mother — and do not shear her hair, cut off her limbs, rip her flesh, or wound her body. You must only trim her nails, make her body clean of dirt or filth. Give her medicine to cure any disease. Do not place great weights above her breast, weights of mud or stone above her ribs. Respect her, and remember that if you are too harsh with her, you will not find another. Sweep the accumulated iron, mud, and stone from her back. Relieve her of the burdens that others have placed on her unfairly. Revere the cradle in which you grew up, the lap in which you lay. Do not destroy your final resting-place, your place of refuge, or you are the losers and you shall truly regret it.. (The Green Book)


 Favoriet boek van Gaddafi: The Outsider van Colin Wilson

Liberalen in Nederland hoor je nooit praten over ‘The Outsider’ van Colin Wilson, een boek waarin de mystieke en creatieve kracht van outsiders (Kafka, Nyinsky, etc..), schizofrenen en andere onaangepaste figuren, wordt beschreven.
Des te opmerkelijker dat uitgerekend een ‘malle Arabier’ met dat boek komt aanzetten, een boek dat tegenover de massacultuur van het aan primitief bijgeloof verslaafde kapitalisme (geld en macht maken vrij), de mystieke eenling plaatst, die juist omdat hij buiten de maatschappij staat het vermogen bezit in contact te treden met ‘God’. Niet de god van de rijken en de machthebbers, een nemende God die gebruikt en exploiteert, maar een God die op kan treden als bron van kracht, een gevende, vrouwelijke God die ons beschermt.
Gaddafi toont daarmee aan dat achter het gezicht van de heerser een mens schuilgaat die in staat is te kiezen voor de mystieke, anticollectivistische, moederlijke kant van de Islam.

Blurb from the inside cover of The Outsider: The outsider is the seminal work on alienation, creativity and the modern mind-set. First published over thirty years ago, it made its youthful author England’s most controversial intellectuals. Many of Wilson’s Critics were angry that a 24-year-old non-academic had put out a piece of work that describes “human alienation” in populist society so well, even offering up creating one’s own religion or reinventing one’s spirituality as a solution to one’s own malaise. WIKIPEDIA

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: