Baudet’s storm in een glas vertroebeld water


“Ook al ben ik het 100 procent met u oneens, dan nog zal ik uw recht om uw mening te uiten verdedigen”.
Dat is een uitspraak die ooit werd gedaan door D66 voorman Jan Terlouw, een liberale uitspraak die gebaseerd is op het recht van vrije meningsuiting dat als een soort grondrecht mag worden beschouwd in een zich liberaal noemende democratie.
Beperkingen kunnen alleen worden opgelegd waar er sprake kan zijn van het in gevaar brengen van de rechten en vrijheden van anderen.
Liberaal overheidsbeleid heeft daarom weinig te maken met morele betutteling maar alles met het voorkomen van aanslagen, moord, brandstichting, bedreiging en discriminatie.
Ik moest aan dat alles denken toen ik Thierry Baudet in de Tweede Kamer geplaatst zag tegenover een reeks lege stoelen waarop onze overheid (volgens Geert Wilders) aanwezig behoorde te zijn.
Thierry had op internet gelezen dat D66 voorvrouw Sigrid Kaag een opleiding had genoten aan een Engelse universiteit die een tijdlang bekend heeft gestaan als ‘spy college‘, vanwege het feit dat het instituut was opgericht door mensen die een belangrijke rol hadden gespeeld binnen het Engelse Secret Service apparaat.
Lees meer over dit bericht