Rechtse politiek & Plutonisch kwaad

Dat astrologie empirische wetenschap kan zijn is een waarheid die ik al tientallen jaren lang verdedig, juist ook omdat ik een geheel nieuw astrologisch aspectensysteem heb ontworpen waarmee het mogelijk is positieve en/of negatieve gebeurtenissen in het leven van een mens naast progressieve aspecten in de horoscoop te leggen.
Progressief wil hier zeggen zeggen dat dagelijkse (in wezen fictieve) bewegingen van planeten in de eerste maanden na de geboorte zich weerspiegelen in jaarlijkse gebeurtenissen in het werkelijke (reele) leven van een mens.
Astrologen noemen dit het graadprogressiesysteem.
Hoewel het volgens kritische mensen die zich ‘wetenschapper’ noemen niet kan werken, omdat het een theorie is die de wetten van de fysica aan zijn laars lapt kan een nuchter persoon die maling heeft aan de wetten van de fysica er natuurlijk heel goed een zogenaamd empirisch onderzoek aan verbinden, een onderzoek waarvan het grondprincipe is: pas de theorie – hoe idioot die ook lijkt –  toe en kijk of het werkt.
Homeopathen gaan van dat principe uit. Ze werken met verdunde oplossingen waarin  volgens de luitjes die zich ‘echte wetenschapper’ noemen helemaal geen werkzame stoffen meer aanwezig zijn en ze stellen desondanks dat hun medicijnen werkzaam zijn, omdat in hun praktijk is gebleken dat mensen op de niet bestaande stof reageren.
Ik vel daar hier geen oordeel over. Ik ben geen homeopaat maar een astroloog die ook met stoffen werkt die volgens veel mensen niet bestaan.
Theoretisch gezien sta je zwak. Carl Jung kon wetenschappers als enige nuchtere verklaring het synchroniteitsprincipe aanbieden (het een valt samen met het ander) en daar zullen we het mee moeten doen.
Ik beperk ik me hier tot de weergave van dat deel van het onderzoek dat je empirisch (of proefondervindelijk) kunt noemen.  Je onderneemt een actie en je beschrijft wat het resultaat is (waarneming leidt in dat geval tot kennis).


Als voorbeelden heb ik drie ‘rechts’ genoemde Nederlandse politici gekozen die astrologisch gezien een ding met elkaar gemeen hebben: een negatief verband tussen de Zon in hun geboortehoroscoop (een hemellichaam dat staat voor charme en warmte maar ook voor bazigheid en ambitie)  en de planeet Pluto, een planeet die volgens de traditie staat voor dwingelandij, terreur en destructie.
Mensen die dit aspect in hun horoscoop hebben worden altijd geconfronteerd met de een of andere vorm van dwingelandij. Dat kan negatieve dwang zijn, uitgeoefend door mensen die volgens de normen van de maatschappij ‘slecht’ zijn, maar het kan ook ‘goede’ dwingelandij zijn, uitgeoefend door mensen die een moraal in het leven hebben geroepen die gebouwd is op dwang en geestelijke terreur.
Geert Wilders noemt ‘de Islam’ zo een terreursysteem en zegt als echte Plutoman: “dat gaan we vernietigen, die misdadige Islam…”
Rita Verdonk en Thierry Baudet zijn wat verdraagzamer. Ze willen niet de boel vernietigen , maar ze bestrijden wel de dwang van morele dwingelanden, mensen  die volgens hen de rechten en vrijheden van andere mensen op een onterechte wijze beknotten.  Die mensen reageren dan heel venijnig (Thierry gebruikt het wat kakkerig klinkende woordje ‘vilein’, een opschepperig trekje dat bij de Zon hoort en niet bij de volkse planeet Pluto) en omdat venijn volgens astrologen bij Pluto hoort kun je kijken of venijnig, geniepig en boosaardig gedrag aan te wijzen valt via het progressiesysteem dat je hanteert.

Het plaatje hieronder laat twee heftige gebeurtenissen zien in het leven van Rita Verdonk:  enerzijds kritiek van een partijbobo en Plutonisch gesmeer met voedsel door demonstranten, en anderzijds de heftige reacties op een column van haar hand waarin ze de bontindustrie verdedigt: “Ik, dames en heren, draag een bontjas.., so what?”

Rita Verdonk & de gewone mensen god

Het tweede plaatje laat gebeurtenissen zien uit de levens van Geert Wilders (‘Minder Marokkanen? Prima hoor..) en besmeuring van het  huis van Thierry Baudet door luitjes die heel duidelijk een Plutonisch karakter bezitten. Pluto smeert graag, is graag een smeerlap en gooit graag met pek en rotzooi en modder.. Echt ordinair dus… En zeer volks!
Hierbij moet wel worden vermeld dat ik niet beschik over de geboortetijd van Thierry. Ik heb een hypothese opgesteld, waarbij ik een geboortetijd heb gekozen die de hieronder weergegeven progressieaspecten doen samenvallen met de gebeurtenis.
Die tijd geeft een horoscoop met ascendant Schorpioen en de herenplaneet Saturnus in het eerste huis geplaatst.
Zoals gezegd een hypothese, die ik toch laat zien, om aan te geven dat je via dit progressieve aspectensysteem een soort bewijs kunt leveren voor de juistheid (lees werkzaamheid) van een theorie die onverklaarbaar is…
Religieuze mensen zouden kunnen zeggen: ‘Bij God is alles mogelijk’, maar de luitjes in Nederland die zichzelf religieus noemen aanbidden een God bij wie helemaal niks mogelijk is. En dan sta je als astroloog die het wonder niet ontkent wel mooi voor aap in hun quasi-religieuze burgermanskerk…

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: