Paul Jansen & de liberale democratie

In de Telegraaf van Maandag 17 mei wordt in een hoofdredactioneel commentaar kritiek geleverd op de anti-Israel-houding van het Nederlandse volk.
Een ‘hoofdrectioneel commentaar – dit even ter verduidelijking – is een niet ondertekend artikeltje, dat door elke willekeurige Telegraafwerknemer geschreven kan zijn, zelfs de juffrouw van de wc, omdat het anoniem is, maar dat desondanks verwijst naar de hoofdreacteur van het blad, omdat het een ‘hoofdredactioneel commentaar’ is, waarvoor de hoofdreacteur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Lees meer over dit bericht