Rutte, Bolkestein en het dagblad Trouw

Hans Goslinga in het dagblad TROUW
over optimisme en pessimisme, 24 oktober 2020

Volgens Montesquieu raakt de democratie in verval als de geest van gelijkheid verloren gaat of in het extreme wordt doorgevoerd. Dat laatste is het geval als het volk het respect voor zijn bestuurders verliest en hun gezag niet langer duldt. Je ziet in de westerse wereld beide bewegingen, opgepookt door politieke opportunisten. Het luistert dus nauw, het evenwicht is altijd precair…
Voor iemand met een optimistisch mensbeeld als Rutte is het wellicht moeilijk gedrag af te dwingen.
Zijn partijgenoot Luuk van Middelaar, vond het deze week in zijn NRC-column nodig de premier vanwege de agressie in de openbare ruimte aan de zwaardmacht van de staat te herinneren. De Engelse filosoof Hobbes aanroepend schreef hij: ‘We hebben een Staat nodig opdat wij elkaar niet de kop inslaan’. Dwars door alle vrijheden en inspraak mag een regering dat niet vergeten: ‘Als de staat de zwaardmacht verzaakt, komen ontwrichtende krachten los’.
Bolkestein zou er wel oren naar hebben gehad. Hij hield er een pessimistisch mensbeeld op na, dat aansloot bij de protestantse Heidelbergse catechismus dat ‘de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’.

Astro-commentaar

Astrologisch gezien hoort optimisme bij de Vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. Het pessimisme, dat algemeen gezien wordt als een levenshouding die traagheid en immobiliteit in de hand werkt, hoort bij de Aardetekens Stier, Maagd en Steenbok.
De bij het aardse pragmatisme horende uitdrukking ‘down to earth’ verwijst naar de aardegebondenheid van de pessimist. Hij zoekt zijn heil nooit in de hemel (wat heb ik aan geloof in illusies, die me geen houvast bieden?) maar bij concrete, praktische zaken die in staat zijn te voorkomen dat hij met zijn vaak wat zware opvattingen wegzakt in het drijfzand dat volgens hem de optimisten hem aanbieden.
Het kapitalisme, dat door Bolkestein altijd fel verdedigd werd, is bij uitstek een aardse ideologie. Geld en kapitaal (Stier) in dienst stellen van conservatisme (Steenbok) op zo’n manier dat aardse vernuft (Maagd) alle kansen krijgt zich binnen die wereld te ontplooien.
Kapitalisme verwijst, zo kun je concluderen, naar mensen die zich vaak wat afstandelijk, kil en gevoelloos door het leven bewegen. Geld geeft houvast en als je dat geld maar op een intelligente manier probeert te verdienen, dan kun je met dat geld een stabiele, ordelijke samenleving opbouwen.
Het is die houding die de libertaire filosofe AYN RAND in haar werk verdedigt. Zij ziet – zo kun je als astroloog stellen – met haar liefde voor de vergoddelijkte zakenman in feite alleen maar het aardse dierentiemtrio Stier, Maagd en Steenbok, zoals religieus-orthodoxe joden alleen maar de Vuurtekens zien, met name de tekens Leeuw (Juda) en Ram (de stam Benjamin), een houding die je terug kunt voeren op de band die er duizenden geleden bestond met het Zoroastrische Perzië, waar de Vuurreligie een centraal element van het religieus-politieke denken vormde.

Wanneer je de horoscopen van Mark Rutte en Frits Bolkestein bekijkt dan zie je overeenkomsten: het teken Stier dominant op de top van de horoscopen bij Rutte en als ascendantteken dominant aanwezig in de horoscoop van Bolkestein. Het teken Maagd speelt een rol in de partnerhoroscoop van Mark Rutte, aangevuld door een sterke Tweelingeninvloed, die ook te vinden is in de partnerhuizen van Bolkestein. Een zekere voorliefde voor intellectualisme en de wil ook intellect te steunen vloeien uit die positie voort. Je zoekt nu eenmaal altijd een milieu binnen wereld waarin de kans een partner te vinden groot is.
Waar beide mannen duidelijk verschillen is – wat Goslinga hierboven aangeeft -het vermogen warmte te geven en uit te stralen.

Waar Mark Rutte’s karakter sterk bepaald wordt door het ascendantteken Leeuw, een Vuurteken waarvan de werking versterkt wordt door de positie van de Maan in het Vuurteken Ram (echt een positie waar Iranese Zoroastrianen en religieuze joden gezien hun binding aan het oude Perzië dol op zouden moeten zijn…), daar is Frits de aardse afstandelijke, altijd wat ouwelijk en een beetje kil de wereld in starende ‘down to earth- man: ascendant in Stier (met geld koop ik een kluit grond) en de pessimistische planeet Saturnus dominant geplaatst aan de top van de horoscoop in een horoscoophuis dat aangeeft op welke wijze je jezelf het best kunt uiten in het leven: Saturnaal dus, aangevuld door liberale vrijheidsimpulsen die horen bij het teken Waterman dat ook dat huis beheerst.
Kapitalisme wordt op die manier ‘vrije markt denken‘, in feite een rare combinatie, omdat een aardse ideologie altijd haaks staat op het vrijheidsverlangen van die mensen die een te strenge orde afwijzen en liever met een vlindernetje in de hand het vrije veld intrekken…
Neoliberalisme probeert die tegenstelling op te heffen. Kapitalisme wordt losgemaakt van zijn aardse oorsprong en in dienst gesteld van flodderaars, een tendens die Bolkestein nooit heeft aangewezen als een gevaarlijke ontwikkeling, zodat je kunt stellen dat hij ondanks zijn gebondenheid aan wat Goslinga een calvinistische levenshouding noemt, toch altijd een slaaf van de optimistische flodderaars in rechts intellectuelenland gebleven is…, een slaaf dus van mensen die domweg weigeren in aardse mensen die niet deugen slechte mensen te zien.., mensen die gecorrigeerd dienen te worden door vader- en moederfiguren (Steenbok-Kreeft mensen volgens de astrologische theorie…)

 

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: