Vrijheid & de Antichrist

Veel mensen (religieus of antireligieus) zijn geneigd het eigen karakter tot ‘God’ uit te roepen.
Het is een gedachtenfout die toe kan leiden dat opvoedingsinstituten ‘conditioneringsoorden’ worden waar autoritaire, zich ‘god’ wanende dictators de leerlingen een beperkt wereldbeeld opdringen, dat alleen maar in dienst staat van zelfhandhaving – met andere woorden: opvoeding is indoctrinatie in dienst van conservatieve ‘status-quo handhavers’.
Juist omdat mensen geneigd zijn een deel van de waarheid tot algemene waarheid uit te roepen werden er in het verleden wijsheidsscholen opgericht, die zich ten doel stelden de menselijke geest te deconditioneren.

Niet kiezen dus voor autoritaire drilpraktijken – wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe (een opvoedingsmethode die we tegenwoordig ‘macht is recht’-denken noemen) – maar anti-autoritaire methodieken die mensen via relativering van al het bestaande respect dienen bij te brengen voor de vanzelfsprekende autoriteit van het rechtvaardige, liberale gezag – gezag dat in elk mens een uniek Goddelijk schepsel wenst te zien, zodat niemand het recht geeft zijn eigen ego op hem of haar te projecteren.

Het zijn in de oudheid de autoritaire monotheïsten geweest – met name de (Joods-tribale) Ezra-isten onder hen – die het rechtvaardige, dus pluriformiteit nastrevende gezag, dat zich manifesteerde in Egyptisch, Grieks-Romeins en Mesopotamisch polytheïsme, hebben vervangen door de onrechtvaardigheid van de strenge vadergod, die als een autoritaire mannelijke alleenheerser op een grote troon zetelt.

Binnen het primitief-monotheïstische machtsdenken is er geen plaats voor vrouwelijk waarden als nederigheid, zorgzaamheid, liefde en compassie.
God is in de eerste plaats een ’sterke man’ en dat betekent dat hij alleen vertegenwoordigd mag worden door mannen.
Dat noemen we op een zeer dure wijze ‘een patriarchale cultuur’ (een leefwereld die de tegenpool is van de op vrouwelijke waarden gebaseerde ‘matriarchale cultuur’).

Het is opmerkelijk dat zowel Jezus als de profeet Mohammed zich fel keerden tegen het Ezra-isme binnen het jodendom, een strenge vorm van monotheïsme, die van het astrologische vaderteken Steenbok een heilige koe maakt, een onveranderlijk afgodsbeeld, dat in het gewone leven wordt omgezet in fascistische ideaalbeelden als ‘de grote voorganger’, ‘de opperste leider’, ‘de Fuehrer’ en ‘het uitverkoren volk’.., geestelijke stollingsprocessen die we tegenwoordig op een wat zelfingenomen wijze ‘conditionering’ noemen, zonder te beseffen dat duizenden jaren al geleden wijsheidscholen werden opgericht met de bedoeling de conditionering van de menselijke geest tegen te gaan.
Jezus noemt God weliswaar ‘Vader’, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat die Vader alleen bereikt kan worden via de weg die hij aangeeft, en dat is een weg die haaks staat op de autoritaire, blinde gehoorzaamheid eisende machtscultuur van het farizeïsme (ander woord voor autoritaire priestercultuur).

Wijsheid (in de astrologie vertegenwoordigd door de Boogschutter-Tweeling-as) is nog altijd ver te zoeken in een wereld waarin geconditioneerde mensen zichzelf inbeelden dat ze in geestelijk opzicht boven de bewoners van de oudheid staan.
Niets is minder waar.
Nog altijd is onze opvoeding is gericht op het conditioneren van mensen: mensen laten geloven in waarheden die doodgewone leugens zijn.

Het simpele feit dat miljoenen mensen geloven dat Jezus ‘god’ is, terwijl nuchter objectief onderzoek aantoont dat het god-zijn van Jezus een beslissing was die rond het jaar 320 genomen werd door een aantal op macht beluste machthebbers en prelaten, die het als chaotisch ervaren wijsheidsdenken (de gnosis) om wilden zetten in een georganiseerde staatsgodsdienst, toont aan dat we helemaal niet geïnteresseerd zijn in het de-conditioneringsdenken waar het niet-joodse nieuwe testament in feite voor staat.
1700 lange jaren al geloven we (actief of passief) in een leugen en ondanks het feit dat we onszelf ‘vrij’ noemen is het resultaat van het zogenaamd moderne wetenschappelijke denken waar we zo trots op zijn dat geconditioneerde antiwetenschappelijke geesten (denk aan George W. Bush en Donald Trump) tot machtigste mannen van de wereld worden uitgeroepen, mensen die werkelijk geloven dat ze via hun vals-autoritaire religie het recht hebben zichzelf te vergoddelijken.

Geconditioneerde geesten gaan nooit op zoek gaan naar wijsheid, liefde en compassie (waarden die horen bij een matriarchale cultuur), maar kiezen altijd voor  het geweer, de legerjas en een tot groepsymbool uitgeroepen strijdvaandel, platmaterialistische zaken die de geestloze symbolen zijn van wat het evangelie ‘de antichrist’ noemt:
de sterke man die alle regels en wetten aan zijn laars lapt, en als een ‘echte (d.w.z. egoïstische) man’ kiest voor een geestloze ‘Macht is recht’-cultuur.

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: