Goden & Modern nihilisme

Duizenden jaren voor onze jaartelling ontwikkelde een niet-Semitisch volk, de Sumeriers, het astrologische wereldbeeld.
Wie op een oppervlakkige wijze hun goden en helden galerij bekijkt zal weinig orde in de ogenschijnlijke chaos ontdekken. Wie echter de astrologische visie op het bestaan als ijkingspunt hanteert zal al spoedig inzien dat alle verhalen over goden en helden in dienst staan van het astrologische wereldbeeld, dat daarom als zo belangrijk wordt ervaren omdat het de mens in staat stelt los te breken uit een toestand van barbaars-chaotische stilstand (de mens als gevangene van het wetteloze recht van de sterkste), teneinde een beschavingsgeschiedenis in het leven te roepen, die gekenmerkt wordt door wet, orde en sociaal, op verantwoordelijkheidsgevoel gebaseerd, bestuur.
Onder de belangrijkste Mesopotamische uitvindingen worden gerekend: irrigatietechniek en waterbeheer, verdeling van de cirkel in 360°, invoer van het 12- en 60-tallig stelsel (uren, minuten, seconden), benoeming van de dierenriemtekens, astrologische systematiek.

ziggurat-of-urAstrologie is daarom beschaving, omdat astrologie de mens de waarheid van het bestaan bijbrengt (de band tussen mens en kosmos), een waarheid die momenteel vervangen is door wetenschappelijke leugens, die weliswaar uiterst ingewikkeld zijn en miljarden dollars in een bodemloze put laten stromen, maar die voor de toekomst van de mensheid van nul en generlei waarde zijn, omdat ze weigeren de  gebondenheid van de mens aan de kosmos te erkennen.
Wetenschap schept (uitgaande van de juistheid van dat standpunt) een schijnorde die geen oog heeft voor al die noodlotskrachten (positieve, maar ook zeer kwaadaardige), die in de oudheid gekoppeld werden aan goden en godinnen.

De term ‘godheid’ is niet zomaar een onzinnige gril van niet-rationele, primitieve mensen. Een ‘god’ is een wezen dat kracht bezit die door de mens niet gecontroleerd kan worden. En dat is ook de essentie van de noodlotsleer die de astrologie in wezen is: er bestaan krachten die ons leven beheersen en die krachten kunnen we alleen maar de baas blijven wanneer we het bestaan ervan erkennen.
Een ontgoddelijkte wereld lijkt vrij, maar het is in feite de vrijheid van de struisvogel die bij naderend gevaar zijn kop in het zand steekt.
Alleen mensen die de opvatting ‘na mij de zondvloed’ uitdragen worden rijk binnen de blind makende, anticulturele wereld die we verdedigen, maar zoals de Toren van Babel in het verleden aan verdeeldheid ten onder ging, zo zal ook de zogenaamde moderne beschaving te gronde gaan aan de chaos van een op geestelijke en morele stilstand gebouwd primitief-wetenschappelijk wereldbeeld.

Je zou kunnen zeggen dat we in een wereld leven waarin de wetenschap de klok heeft stilgezet. We produceren niet op een rationele wijze (oorzaak en gevolg maken deel uit van een rationeel proces), maar we laten de productie over aan ‘de vrije markt’. We produceren om te produceren, veroorzaken iets zonder de gevolgen volledig te kunnen overzien, en we realiseren ons niet dat een wereld waarin  oorzaak en gevolg gelijk aan elkaar zijn gemaakt in feite de dood van de beschaving inluidt.
Het leven is een geestelijke tredmolen geworden, waarin alleen diegenen een bestaan kunnen opbouwen die voor eenzijdig materialisme kiezen (mensen die ‘materie’ geworden zijn).

Dat kan natuurlijk. Planten groeien ook, ze gaan dood en leveren via zaadjes nieuwe planten. De kosmos draait verder, lente wordt zomer, zomer wordt herfst en herfst wordt winter.
Alles draait en de een heeft geluk en de ander heeft pech. En als de gelukkigen de pechvogels maar met bommen en granaten blijven achtervolgen en hun leven tot een afschuwelijke hel maken is er niets aan de hand, omdat oorzaken geen gevolgen meer hebben en gevolgen niet meer in verband worden gebracht met oorzaken.
We weten niets, hoeven ook helemaal niets te weten. De goden en helden zijn afgeschaft. Het astrologische wereldbeeld is vernietigd. Het verleden is dood (d.w.z. betekenisloos) verklaard…

 

Ur-1

 

Vuur, Lucht, Aarde, Water

Astrologie was het fundament van de Sumerische beschaving. De Sumeriers ontwikkelden het astrologische systeem van de vier elementen: Vuur, Lucht, Aarde en Water.
De godenbeelden die ze hebben ontworpen kunnen daarom in vier hoofdgroepen worden onderverdeeld: de Goden van de Hemel (Lucht), de Goden van het Water, de Goden van de Aarde en de Goden van de Onderwereld (Vuur).

mesop1Gevleugelde mens-dieren komen overal in het Midden-Oosten voor. Zij verwijzen vrijwel altijd naar de vier astrologische elementen: Schorpioen/Adelaar=water, Stier=aarde, Waterman=lucht en Leeuw=vuur.

Op het plaatje hiernaast staat een menselijke Adelaar (Schorpioen) afgebeeld die een kan met water draagt (Waterman). Zijn koninklijke hoofdtooi verwijst naar het teken Leeuw (vuur), de boom in zijn handen verwijst naar het teken Stier, dat aardse vruchtbaarheid en sexueel genot symboliseert.

In het Chaldeese Ur, de geboorteplaats van Abram, stond de toren van Babel, een trappenpiramide, die gewijd was aan de Maangod Nannar. Het heiligdom van de ‘god’ bevond zich op de hoogste trap of verdieping. Aan Nannar werden namen toegekend als “de meest verheven Heer”, “de kroon van hemel en aarde”, “de Schitterende Heer die straalt aan de Hemel”. De maansikkel was sinds de 25e eeuw v.Chr. het symbool van Nannar (Evidence of Abraham)

 

Ur-2

Met deze vierdeling is de beschavingsgeschiedenis van de mensheid begonnen. Vanuit Sumerie heeft het astrologische wereldbeeld zich verspreid over het hele Midden-Oosten.
Alleen de tribaal-Hebreeuwse priestercultuur (waaruit het latere jodendom is ontstaan) was een fel tegenstander van dat astrologische wereldbeeld en zij heeft een strijd op leven gevoerd met dit als afgoderij beschouwde heksenspel.
De Hebreeuwen vormden niet het volledige volk van Israël. De Hebreeuwen hebben zich voornamelijk gevestigd in het Zuiden van Palestina waar zij zichzelf hebben omgevormd tot ‘het joodse volk’, een tribale (vreemdelingen buitensluitende) gemeenschap, die via geschiedenisverfraaiing (een net woord voor vervalsing) de beschavende invloed van niet-Hebreeuwse volkeren en culturen via een proces van demonisering domweg ontkende.

De Sumeriers, waar Abraham volgens de bijbelse overlevering een afstammeling van is (hij zou geboren zijn in Ur), kenden de demonisering van anderen niet, omdat zij de wereld niet versimpelden, via de absurde keuze voor een vorm van monotheïsme die van God een oorlogszuchtige, aan de eigen groep gebonden machtswellusteling maakt.
Het primitieve monotheïsme van machtsdenkers ontkent de universaliteit van ‘het goddelijke’ (de aarde als geheel maakt deel uit van de kosmos) en probeert het goddelijke te koppelen aan een klein deel van de aarde: het beloofde land dat alleen het bezit zal zijn van een uitverkoren groep.
Dat kan moeilijk een daad van beschaving genoemd worden. In feite is het een terugkeer naar de ordeloze wereld van de primitieve wilde die alles wat niet voor het bevredigen van zijn primitieve behoeften gebruikt kan worden domweg vernietigt.

Alleen die vorm van monotheïsme kan beschaafd genoemd worden die God als onkenbaar beschouwt. God is in dat geval de naamloze, de onuitsprekelijke, het geheel van al het bestaande, en in dat geval wordt hij de veelheid, die je terugvindt in de oude Sumerische beschaving, waar veelheid gezien werd als een synoniem voor eenheid.
Abraham was (wanneer je de bijbel mag geloven) de ontkenner van de Sumerische veelheid = eenheid gedachte en hij koos voor een vorm van eenheid die alle anderen buitensloot: “Wij zijn het uitverkoren volk met een eigen stamgod, en alle anderen deugen niet – tenzij ze onze superioriteit en goddelijkheid erkennen..”

Dat zo’n demonisch, op uitsluiting van anderen gebouwd wereldbeeld door zich modern noemende mensen in stand wordt gehouden is – op zijn zachts gezegd – merkwaardig.
Wie inziet dat duizenden jaren voor onze jaartelling de mensen slimmer en beschaafder waren dan wij nu met z’n allen zijn, die zal niet vrolijk worden van een oorzaak- en gevolg-loze wereld, waarin alles draait om produceren in dienst van het produceren.
We hebben geen goden meer, alleen een demonische moraal, die alles wat tegen zijn macht in opstand komt doodslaat – omdat primitieve kracht geestelijke stilstand (geloof in een versteende, d.w.z materialistische of van de kosmos losgemaakte  God) vereist.
Maar geestelijke stilstand –  die als hoogste waarde ‘de gewapende vrede’ uitdraagt – kan onmogelijk tot stabiliteit en eenheid leiden.
De geschiedenis leert ons dat zelfs de paleizen met de dikste muren geveld werden door armoezaaiers die zo slim waren een wapen te ontwikkelen dat sterker was dan het wapen van de tegenstander.

Gewapende vrede is schijnvrede. De machtsbalans hoeft maar enigszins om te slaan in je nadeel en je belandt in een onderwereld, dezelfde wereld waar de oude goden en helden ons al voor waarschuwden, maar die wij doodleuk ontkennen, omdat wij een vals-moralistische nep-God aanbidden die het moraal dodende niets willen weten heilig heeft verklaard.
 

Zie ook: Site Links Related to Mesopotamia

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

One Response to Goden & Modern nihilisme

 1. Interessant Wim…
  Vanmorgen dacht ik nog aan je…
  Dat we hier wonen in een astrologische orde, kosmisch ritme..
  Wij: waterman en tweelingen
  naast ons: ram en boogschutter
  daarnaast: vissen en schorpioen
  en daar weer naast: steenbok en maagd

  Zou het iets betekenen, ik weet het niet

  Aan de overkant is het schijnbaar een ongeregeld zooitje 🙂

  Sterrengroet Annette * * *

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: