Amerika en de Tempelmythe

JOSEPHUS (Antiquities of the Jews – Book XX)

In de tijd waarin CUREANUS als Romeins bestuurder de joodse  zaken beheerde brak er in Jeruzalem groot tumult uit. Het gebeurde tijdens  het feest dat men PASEN noemt, een periode waarin men ongedesemd brood eet. Een  grote menigte had zich verzameld in Jeruzalem en omdat CUREANUS bang was voor ongeregeldheden had hij een Romeins regiment  opdracht geven binnen de tempelmuren toezicht te houden, een maatregel die  altijd genomen werd tijdens grote volksfeesten.
Op de vierde dag van de  feestelijkheden gebeurde het echter dat een soldaat zijn tuniek liet zakken en  daarbij openlijk zijn geslachtsdelen toonde aan de menigte op het  tempelplein.   De reacties waren furieus.  Dit was niet een daad  die gericht was tegen het volk, maar tegen God, stelden sommige geestelijke  leiders, en zij verweten CUREANUS de soldaat doelbewust te hebben aangezet via  obsceen  gedrag het volk te provoceren.

Omdat de joodse leiders niet voor rede vatbaar waren nam CUREANUS het besluit  alle legeronderdelen in volledige wapenuitrusting te stationeren in het fort  ANTONIA, dat boven de tempel verheven was, zodat er een goed zicht was op alle  activiteiten in het tempelcomplex. Toen het verzamelde volk de grote legermacht  zag raakte het in paniek en het vluchtte weg… Veel mensen vonden daarbij in de  nauwe straten de dood,  zodat de dag die een feestdag had moeten zijn een  dag van rouw werd.

En dat alles alleen maar vanwege de  obscene daad van een enkele sodaat…


Hoewel deze anecdote weinig meer doet dan de simpele  waarheid bevestigen dat religieuze volksmassa’s eeuwig en altijd dezelfde  hysterische onzin uitkramen wordt ze hier daarom  geciteerd vanwege de  bevestiging van de door joods-Israelische en Amerikaans-religieuze leiders  afgewezen stelling dat de joodse tempel nooit op de tempelberg heeft  gestaan. JOSEPHUS stelt dat de Romeinse landvoogd het leger verzamelde in het  fort ANTONIUS dat boven de tempel verheven was. De tempelgebouwen waren tegen  dat fort aangebouwd, maar ze bevonden zich in de diepte, zodat de soldaten er  boven een dreigend front vormden.

Het is uiterst merkwaardig dat in een tijd waarin wetenschappelijke precisie  en nauwkeurigheid als hoogste waarden worden gepreekt het simpele feit dat er  nooit een tempel heeft gestaan op een plek die joden heilig verklaren domweg  wordt genegeerd.

Clinton: “I know it’s there”


Tijdens de Camp David gesprekken in de zomer van het jaar  2000, waarbij gekozen diende te worden voor een driestatenoplossing:  Israel, Palestijns Palestina en Rechts-Israelisch Palestina, een onafhankelijke  joodse staat binnen de Palestijnse staat, werd ook de Tempelbergkwestie ter  sprake gebracht. Yasser Arafat wees de Amerikanen er op dat de joodse  tempel zich nooit op de tempelberg heeft bevonden.
Clinton –  vertegenwoordiger van een Amerika dat zich beroept op zijn moderne cultuur en  zijn wetenschappelijke en technologische prestaties – ontkende zonder blikken of  blozen de Palestijnse beweringen. “Ik weet dat de tempel zich op de tempelberg  heeft bevonden”, was zijn antwoord.

“Clinton said he bluntly contradicted Arafat when, in one of  their final conversations, the Palestinian leader expressed doubts that the  ancient Jewish temple actually lay beneath the Islamic-run compound in Jerusalem  containing the holy Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. This was a  critical point of dispute, since the Western Wall, a remnant of the temple’s  retaining wall, is the holiest site in Judaism and one the Israelis were intent  on maintaining sovereignty over. ‘I know it’s there,’ Clinton said he  told Arafat.” (Michael Hirsh, Newsweek, June 27, 2001)

VKBlog van dinsdag 21 juli 2009 12:34 door Wim Duzijn
Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

2 Responses to Amerika en de Tempelmythe

  1. Laatst was er sprake van dat Yasser Arafat vermoordt zou zijn, vergiftigd….Ik heb altijd een raar gevoel had bij zijn dood….

    Groet van Annet

    • Wim Duzijn says:

      Binnen de Israelische vorm van het zionisme is de totale vernietiging van de tegenstander de gewoonste zaak van de wereld. Arafat hield er een eigen mening op na. Dat is een daad die wordt gezien als een misdaad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: