Religie & Vrijheid

Anarchisme is de vijand van het monotheïsme en daarmee de ontkenning van al die vormen van religieus en ideologisch denken die de ene mens op grond van irrationele argumenten boven de andere mens plaatst. Anarchisme kortom is verlichtingsdenken en hoort als zodanig thuis in een wereld die zichzelf ‘democratisch’ noemt.
Niet het zogenaamde verlichtingsdenken van socialistische en liberale machtsdenkers, dat alleen diegene ‘verlicht’ noemt die voor de machtige ‘partij’ kiest, maar het op bevrijding gerichte denken van de mens die elk individu (dus ook het machteloze individu) belangrijk vind, zodat hij weigert het recht van de een de ander de onderdrukken (een recht dat ingebakken zit in elke vorm van kleinburgerlijk denken) te erkennen.

Er zijn maar weinig mensen die het begrip ‘individuele vrijheid’ echt, daadwerkelijk serieus nemen. Altijd dringt de naar geld en macht verlangende potentaat en de dictator zich naar voren met de eis dat een mens eerst een knieval moet maken voor de heilige partij, de Heilige God en het heilige kapitaal, voordat hij mag spreken.
Een partijloze enkeling die weigert mee te doen met het heilig verklaarde  spel van leugen en bedrog dat wij momenteel ‘democratie’ noemen kan op weinig meer rekenen dan afkeer en uitstoting.

Dat is de reden waarom ik me hier uitdrukkelijk presenteer als ‘anarchist’, want een anarchist denkt nooit in termen van groepen, maar benadrukt altijd de persoonlijkheid van individuen.
De ontkenning van de socialistisch-anarchistische idealen die aanwezig waren binnen het vooroorlogse liberalisme (ook het Amerikaanse liberalisme) heeft de wereld alleen maar ellende gebracht. Niet de onafhankelijke enkeling (anarchisme) en zijn verlangen op voet van gelijkheid met anderen om te gaan (socialisme) bepalen het denken in zich ‘democratisch’ noemende landen, maar het primitieve, verdommende groepsdenken, dat in iedereen die een vrije enkeling wil zijn een vijand ziet.

Pas wanneer politici de anarchistisch-socialistische enkeling herontdekken bestaat de kans dat de macht van het militair-industriële complex gebroken wordt. In dat geval kan afstand worden gedaan van de de sadistische maakbaarheidgedachte die de jaren zestig generatie (de babyboomers) de wereld geschonken heeft.
De neoconservatieven, die leidende Westerse politici de rol van loopjongen hebben opgedrongen, zijn de vertegenwoordigers van die anti-anarchistische collectivistengedachte. Ze noemen zich ‘vrij’ maar hun vrijheid is weinig meer dan verdommend collectivisme, dat altijd mensen in een vorm wil dwingen, dat mensen wil ‘maken’….  en breken, als ze niet al te gehoorzaam blijken te zijn.

Echte vrijheid daarentegen is niet mensen ‘maken’, maar altijd ‘mensen los maken’, via vernietiging van al die formele constructies die de geest aan banden leggen. Daarom wordt binnen het Christelijke denken de Messias niet een ‘maker’ genoemd, maar een ‘verlosser‘, iemand die volwassen mensen oproept afstand te doen van alles wat de kinderlijke (lees anarchistische) vrijheid in henzelf heeft gedood.
Die verlossingsgedachte impliceert dat de mens de gevangene is van oude vormen en gedachten, zodat er vrijheidlievende geestelijke leiders nodig zijn die aan willen (en kunnen) tonen dat het in stand houden van tegen de vrije geest gerichte vormen niet nodig is.

Het zal duidelijk zijn dat een samenleving die de anarchist ontkent nooit zoiets zal kennen als ‘christelijk verlossingsdenken’.
Een liberale verlosser is altijd een anarchistische enkeling. In het Amerika van de jaren dertig zou hij zich thuis hebben gevoeld. In het ‘moderne’ joods-christelijke Westen echter,  is hij weinig meer dan een zinloos ding dat op een zinloze wijze voorbijgaat…

Zie ook mijn verhaal ‘ Het Wonder van de Geile Jezus’
Uit de verhalenbundel REVOLUTIE IN HET GEKKENHUIS.

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: