Dromen & Bedrog

VK-blog, 26 maart 2010


Robbie Williams droomt…

Wie ergens voor staat ergert zich aan mensen die nergens voor willen staan, vooral wanneer die principeloze weigeraars net doen alsof ze wel ergens voor staan, omdat opportunisme, hypocrisie en intellectuelenhaat het onvermijdelijke gevolg zijn van de weigering toe te geven dat principes worden gehaat.
Wie principieel is kiest in feite voor echtheid, de wil alles wat zich verbergt achter maskers te confronteren met de realiteit.

Wanneer mooipratende moslims weigeren universele waarden te verdedigen, dan valt hij moslims aan, zijn het de homoseksuelen, die alles en iedereen ondergeschikt willen maken aan een keiharde, kille, egoïstische jacht naar lustbevrediging, dan valt hij homoseksuelen aan, en zijn het joodse mooipraters, die op zalvende wijze het idool (afgoderij) boven Mozes (gezien als symbool voor de strijd tegen principeloosheid) plaatsen, dan valt hij joden aan.

Universele waarden of principes mogen nooit ondergeschikt gemaakt worden aan kille, egoïstische groepsverlangens, die zich altijd uit kristalliseren in idolen, waarvan het kenmerk is dat de vorm, de buitenkant, het onechte, belangrijker is dan de inhoud.
Zodra een groep, uit naam van het egoïsme, de kilheid en de liefdeloosheid, het onrecht en de principeloosheid gaat verheerlijken leven we niet meer in een beschaafde wereld, maar treden we het tijdperk van de dierlijke, onbeschaafde, cultuurhatende mens in, die – omdat hij dodelijk eenzaam in een wereld waarin echtheid en eerlijkheid niet mogen bestaan – alles wat waardevol en beschaafd is gaat vernietigen.
We realiseren het ons niet, maar we leven in een tijdperk waarin de eenzaamheid van de oneerlijke, kunstmatige mens tot God is uitgeroepen.
We geven elkaar geen liefde, ‘dat is iets voor stomme wijven..’, maar we zijn op zoek naar zondaars (zondebokken) waarop we al onze innerlijke verschrikkingen kunnen projecteren.
We willen weten een ander ziek, slecht en ongelukkig maken en als we dat hebben bereikt dan gaan we op jacht, omdat alleen de jacht op anderen een surrogaattoestand van schijngeluk in het leven kan roepen.
Dat is een absurde, door en door asociale toestand, die alleen bestreden kan worden wanneer we het vrouwelijke begrip ‘Liefde’ serieus gaan nemen, een doodnormale zaak in feite, maar binnen een wereld waarin de mens ontkinderlijkt en ontvrouwelijkt is een gegeven dat bij veel mensen alleen maar haat, afschuw, weerzin en spotlust oproept.

Het is een keuze voor barbarij. Wanneer we van de Liefde een ‘wijvenzaakje’ gaan maken, een verlangen dat alleen maar verdedigd wordt door ziekelijke kneusjes en verwijfde halvegaren, dan is er iets mis met onze cultuur. Dan wordt onze cultuur bepaald door gemakzuchtige, kille opportunisten die liefde gelijk stellen aan macht en geld.
De liefdeloosheid maakt sterk, rijk en machtig en is daarom in staat op kunstmatige wijze een ‘mooi masker’ in het leven te roepen, waarachter de liefdeloosheid verborgen kan worden.
De mens wordt op die manier een robot, een leeg, inhoudsloos monster dat alleen maar opdrachten uitvoert, niet om zichzelf te ontwikkelen, niet omdat hij moet leren een mens te zijn, maar omdat hij gemaakt is om een gehoorzame, mooi ogende pop te zijn.
Een mens met principes (iemand die, zoals Václav Havel het ooit stelde, ‘in de waarheid wil leven’) zal elke politieke en religieuze beweging die mensen hun principes af wil nemen bestrijden. Het kan hem daarbij niet schelen uit welk soort mensen die bewegingen bestaan.

Binnen het religeus-mystieke jodendom (een term die niet verwijst naar kille patriarchale regelgevers die de vorm boven de vent plaatsen, maar naar het vrouwelijke, holistische – onuitspreekbare – zijnsmysterie G’d) wordt een dergelijk robotachtig wezen aangeduid met de naam ‘Golem’.
De Golem is een kunstmatig wezen dat via allerlei magische technieken, zoals etikettering (een goddelijk woord op het voorhoofd plakken) vervaardigd wordt uit een hoopje klei.
Hij krijgt zijn instructies (hij gehoorzaamt ‘de wetten’) en hij voert de gegeven opdrachten kritiekloos uit. Geleidelijk aan wordt hij iets intelligenter, vooral wanneer men hem in staat stelt zelfstandig informatie tot zich te nemen.
Alles gaat goed tot hij ontdekt dat zijn leven vlak, saai en leeg is. Hij ziet kinderen spelen, lachen en lief zijn en hij vraagt zich af waarom hij die werkelijkheid nooit heeft gekend. Hij is in feite een bediende, hij werkt, hij voert opdrachten uit en hij kent alle boeken die een goed mens lezen moet, maar hij heeft nooit geleefd zoals kinderen leven.
Hij kan niet lief of brutaal lachen, niet spontaan liefhebben en niet spelen, en hij mist het vermogen op een naïeve, onschuldige wijze met andere mensen om te gaan. Kinderen hebben vriendjes, die allemaal even kinderlijk zijn, maar hij heeft niets. Hij is volwassen geboren in een wereld zonder kinderlijke vriendjes en hij moet volwassen sterven, en dat is zo’n verschrikkelijke waarheid dat hij er niet mee leven kan. Daarom vlucht hij weg, en gaat hij op zoek naar een andere, menselijke wereld, waarin hij geen kil gehoorzamende robot hoeft te zijn, een kunstmens die zijn identiteit ontleent aan een paar heilige woorden die een autoritaire ander op zijn voorhoofd heeft geplaatst.

Het verhaal van de Golem die geen kunstmens meer wil zijn is hoogst actueel in een tijd waarin zich intellectueel noemende joods-christelijke mensen niet meer in staat zijn intelligent te zijn.
Wie op een eerlijke wijze het gedrag van (christelijk)zionistische ideologen bekijkt (een zionist is iemand die de tot idool verheven staat Israel belangrijker vindt dan het vormloze, voor hem volmaakt zinloze, mysteriebegrip G’d), die kan alleen maar constateren dat joods-christelijk denken GOLEM-denken is geworden: anti-kind, anti-vrouw, verwijzend naar een volmaakt inhoudsloze moraal, die zekerheden schept in een wereld waaruit het wonder is verdwenen.
Blijkbaar kan een ideologie mensen zo diep vernederen dat ze niet meer in staat zijn de leugen van de waarheid te onderscheiden. Zelfs intellectuelen (mensen die in staat zouden moeten zijn alles wat onecht, onwaar of onlogisch is weg te redeneren) zijn aan de ideologie gebonden robotmensen geworden, en ze bezitten niet meer de moed weg te vluchten uit een liefdeloze, ontkinderlijkte ideologenwereld, waarin intelligente, vrij makende kinderlijkheid niet mag bestaan.
Zonder de aanwezigheid van vals-religieuze autoriteiten voelt hij zich machteloos, een gevangene van een reeks woorden die nooit werkelijk betekenis zullen krijgen in zijn wereld, omdat zijn innerlijke wereld alleen maar leegte en eenzaamheid is.

De meeste mensen proberen religieuze literatuur en werkelijkheid van elkaar gescheiden te houden. Zij splitsen de wereld op in twee delen: de echte wereld die met spiritualiteit weinig te maken heeft en de literair-spirituele wereld, waarin je op een vrijblijvende wijze, via bluf en opschepperij de rol van vergeestelijkte intellectueel kunt spelen.
Het is die schizofrene wereld, die via het verhaal van de Golem in feite wordt aangeklaagd. De Golem is geen echt mens, maar een kunstmatig mens die in feite het eigendom is van een boven hem staande ander: de wetgever, de geestelijke leider die alles goed vindt zolang de ander gehoorzaam is.
Hij doet iets, en zolang hij gedachteloos doet wat hij doet is er niets aan de hand. Maar wanneer hij weg wil stappen uit die kunstmatige wereld en echt wil zijn, onafhankelijk, zoals de kinderen om hem heen, dan ontdekt hij dat hij in feite helemaal niets is, een niemand zonder geest of Goddelijke ziel….
Hij ontdekt dat hij een gevangene is en daarom loopt hij razend van woede zijn liefdeloze leugenwereld uit.

Weinig mensen beseffen dat de tegenstelling ‘echtheid-kunstmatigheid’ niet zomaar een raar verzinsel is van een zonderlinge rabbi. Het is een werkelijkheid waar over nagedacht moet worden. Je zou het een joods-christelijke levenstaak kunnen noemen. Kind worden hoort centraal te staan. Juist om te voorkomen dat principeloze opportunisten een lege, kille, liefdeloze, eenzijdig-mannelijke schijncultuur in het leven roepen, waaruit de eerlijke mens die op kinderlijk-vrouwelijke wijze liefde zoekt verwijderd wordt.

De GOLEM – kunstmens van rabbi Löw

De Praagse rabbijn Jehuda Löw ben Betsalel (1520-1609) vormde het middelpunt van de legenden rondom de Golem.
Golem is oorspronkelijk een Hebreeuw woord, dat voorkomt in Psalm 139:16 en vertaald wordt met klomp, leem of embryo. Volgens de legende, gebaseerd op kabbalistische geschriften is de golem een kunstmens, vergelijkbaar met Goethes homunculus. Jehuda Löw wekte deze uit leem vervaardigde golem tot leven door hem een strookje perkament met naam van God in de mond te steken. Dankzij dit strookje komt de golem tot leven.

Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

5 Responses to Dromen & Bedrog

 1. Theo Balvers says:

  Eindelijk ben ik je weer op het spoor met een behoorlijke leesachterstand..

  • Wim Duzijn says:

   Hallo THEO. Ben momenteel druk bezig met het actualiseren en moderniseren van mijn ASTROLOGIE computerprogramma. Dus plaats weinig nieuwe bijdragen. Maar – zoals volbloed optimisten dat zo mooi kunnen formuleren – ‘We komen terug!’

 2. Theo Balvers says:

  Je website is bijzonder verzorgd. Zojuist je persoonlijke info doorgenomen. Intrigerend.
  En je huis is bijzonder stijlvol ingericht.

 3. Annet says:

  Het is me te lang Wim. Kom net uit de tuin, paard geborsteld, getuinierd, kozijnen ontdaan van zand uit de rijbak hier tegenover:) gade geslagen door drie asielzoekerkatertjes die hier onderdak (van de schuur) hebben gevonden…..

  Ben je ook op FB te vinden?

  Dubbele groet van Annet (ieder mens is dubbel) II

 4. Wim Duzijn says:

  Ik ben meer het intellectuele tiep ANNET. ‘Als je iets zegt zeg dan wat zinnigs.’ Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dus ik fluit er lustig op los.
  Ik zit op FACEBOOK. Maar ben er niet echt druk mee bezig:
  http://www.facebook.com/notifications?clk_loc=1#!/profile.php?id=100000815265021

  Driedubbele groet terug.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: