Vrijheid en Propaganda

Constitutie van de Russische Federatie

Article 29: Het vrije woord als wapen tegen grootheidswaan

1. Everyone shall be guaranteed freedom of thought and speech.
2. Propaganda or agitation, which arouses social, racial, national or religious hatred and hostility shall be prohibited. Propaganda of social, racial, national, religious or linguistic supremacy shall also be prohibited.
3. Nobody shall be forced to express his thoughts and convictions or to deny them.
4. Everyone shall have the right freely to seek, receive, transmit, produce and disseminate information by any legal means. The list of types of information, which constitute State secrets, shall be determined by federal law.
5. The freedom of the mass media shall be guaranteed. Censorship shall be prohibited.

president.kremlin.ru

Vrijheid & Propaganda

Dat het woord ‘Rusland’ verwijst naar een groter samenwerkingsverband, ‘de Russische Federatie‘, is een waarheid waaraan in de Nederlandse media nauwelijks aandacht wordt besteed, een verschijnsel dat momenteel zeer actueel is, omdat in Moskou een vrouw (Anna Politkovskaja) om het leven werd gebracht die op een zodanige wijze omschreven wordt, dat zij als een nobele heldin omhoog rijst in wat je ‘de grauwe wereld van het kwaad’ zou kunnen noemen…: een dappere vrouw, zo vernemen we, die volgens de zeer gekleurde berichtgeving ‘de absolute waarheid’ vertegenwoordigt, een kampioene ook van ‘het vrije woord’, dat op een gruwelijke wijze onderdrukt zou worden in het  eng-nationalistische wereldje van Vladimir Putin…

Waarom de Nederlandse media een tamelijk onbekende vrouw (“Zij speelde geen rol van betekenis binnen onze samenleving“, merkte Putin op tijdens zijn bezoek aan Duitsland ) op een zodanige wijze ophemelt dat wij allemaal moeten gaan geloven dat met haar dood ‘de waarheid’ voorgoed uit ons leven verdwenen is wordt ons niet duidelijk gemaakt. Want ondanks het feit dat we allemaal kampioenen van het vrije woord zeggen te zijn, eerlijke idealisten die op een welhaast slaafse wijze ‘de absolute waarheid’ willen dienen, blijven we in ons vrije wereldje verstoken van antwoorden op vragen die het waarheidsgehalte van de verkondigde ‘absolute waarheden’ kunnen ondermijnen hetgeen natuurlijk voor de hand ligt in een wereld waarin mensen proberen van de waarheid een armoedig propagandaverhaaltje te maken.

Waarheid verabsoluteren of absoluut maken is weinig meer dan vrijheid dodende propaganda bedrijven
– misleidende tactieken die altijd het kenmerk zijn van een onderdrukkende samenleving, waarin de zich ‘goed’ noemende mens weinig meer is dan een volksmisleider.
Binnen een dergelijke, op misleiding gerichte, wereld mag je geen simpele vragen stellen, jezelf afvragen bijvoorbeeld of het juist is een ander op zo’n manier te  beschrijven dat je een beeld van hem schetst dat een onveranderlijk onderdeel wordt van jouw fundamentalistische levensvisie.
Want dat is streven naar ‘de absolute waarheid’. Die waarheid mist flexibiliteit en staat geen nuances toe, laat staan kleine, vervelende onzekerheden die de imperialistische grootheid van het absolutisme omzetten in de democratische kleinheid van de onzekere mens.
Wanneer je de constitutie (grondwet) van de Russische Federatie leest ontdek je dat binnen die vrije, op recht gebaseerde wereld elke vorm van propaganda die in dienst staat van imperialistische grootheidswaan wordt afgewezen:

Propaganda of social, racial, national, religious or linguistic supremacy shall be prohibited…

Als vrije burger in een vrij land kun je een dergelijke grondwettelijke bepaling alleen maar zien als een groot goed. De wet beschermt je tegen al diegenen die ‘de absolute waarheid’ claimen, hetgeen heel concreet betekent dat die wet in dienst staat van het anarchisme, dat gezien kan worden als de vijand  van al die sociale en religieuze systemen die gebaseerd zijn op goddelijk, onfeilbaar leiderschap (papisme) en het grootheidsdenken van goddelijke, onfeilbare volkeren (joods-christelijk-islamitisch messianisme).
Absolutisten zijn per definitie vijanden van de waarheid (ander woord voor anarchisme), juist omdat het onfeilbaarheidsdenken geen kritiek op wat als ‘goddelijk’ wordt gezien toestaat.
Het simpele gegeven dat zomaar een willekeurige vrouw (niemand heeft ooit van haar gehoord) een ‘verdediger van de absolute waarheid wordt genoemd’ toont aan dat hier mensen aan het werk zijn die propaganda bedrijven – waarmee zij uitgroeien tot vijanden van de grondwettelijke vrijheden die de grondwet van de Russische Federatie haar burgers aanbiedt.
Zodat ik, juist omdat ik als anarchistisch schrijver de vijand van elke vorm van absolutisme ben (anarchisme is ontheiliging, de strijd aanbinden met idolen), het als mijn taak zie hieronder een aantal citaten te plaatsen uit een kritische bespreking die werd gewijd aan een boek van een vrouw die op een tragische wijze om het leven kwam, maar die binnen een vrije samenleving aan die tragische dood niet het recht kan en mag ontlenen ‘god’ te zijn.

Bas van der Plas/INSUDOK


Bij het verschijnen van ‘Poetins Rusland’ door Anna Politkovskaya

Soms verschijnen er boeken of worden er televisiedocumentaires gemaakt die niet zomaar een boek of documentaire zijn, maar onderdeel van een bepaalde campagne en dus een verborgen agenda hebben. Zo’n televisiedocumentaire was de op zondag 14 maart 2004 door de VPRO in Tegenlicht uitgezonden “De weg naar het Kremlin”, dat nu een soort vervolg heeft gekregen in het boek van Anna Politkovskaja dat onder de titel ‘Poetins Rusland’ bij Uitgeverij De Geus verschenen is.
Zowel documentaire als boek komen uit de stal van de Russische oligarch Boris Berezovsky. Berezovsky is een van de nieuwe rijken die zijn vermogen verwierf door fraude, diefstal en oplichting. Ook wordt hij verdacht van moord en het aanzetten tot moord. Pavel Chlebnikov, doctor in de economische wetenschappen aan de Londense School of Economics, schreef het boek “De Godfather van het Kremlin Boris Berezovsky of Geschiedenis van de plundering van Rusland”, waarin alle duistere zaken van Berezovsky uitgebreid gedocumenteerd aan de orde komen. Berezovsky verblijft in Londen omdat de grond in Moskou hem te heet onder de voeten werd. Vanuit Londen leidt hij de oppositie tegen Poetin, waarbij hij niet kieskeurig is…

Nederlandse kijkers kunnen in de documentaire kennismaken met de als ‘journaliste’ gepresenteerde Anna Politkovskaja van Novaja Gazeta, een project van Berezovsky’s partij Liberaal Rusland. Zo leidt alle gepresenteerde informatie naar slechts één bron: Berezovsky, die er alle belang bij heeft om Poetin in een kwaad daglicht te stellen. Enerzijds ter verdoezeling van zijn eigen criminele activiteiten, anderzijds omdat hij met Poetin nog een persoonlijk appeltje te schillen heeft. Die had hem zijn voornaamste public relations-middel afgenomen: de tv-zender NTV.  ….
In haar inleiding schrijft Politkovskaya ‘Dit boek is geen analyse van Poetins politiek. Ik ben geen politiek analist’, en verderop in diezelfde inleiding ‘Het is te vroeg voor afstand nemen (…) ik leef in het heden en schrijf op wat ik zie.’ Dat is dan de rechtvaardiging voor een boek vol tendentieuze berichtgeving over ‘Poetins Rusland’, terwijl in werkelijkheid het boek gaat over ‘Jeltsins Rusland’. Alle informatie van Politkovskaya is gedateerd, en waar de informatie actueel is verzuimt ze, zoals in de inleiding gemeld, met een analyse te komen. Maar dat is nou juist de functie van dit boek: door informatie te dateren, of juist niet, en bij actuele kwesties niet te analyseren ontstaat precies het subjectieve wapen dat wordt ingezet in Berezovsky’s privéoorlog tegen Poetin…  (Bas van der Plas)

Anna Politkovskaya: Poetins Rusland.
Uitgeverij De Geus, Breda 2005.

 

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: