Bijbelse Wet en Holistisch Anarchisme

VK-blog, donderdag 8 november 2007 13:51 door Wim Duzijn

Nu in NOORWEGEN een verdediger van ‘de joods-christelijke cultuur’ bij een aanval op ‘de sociaal-democratie’ 80 mensen heeft omgebracht, in een poging  mensen te waarschuwen voor ‘de gevaren van de Islam’, lijkt het me goed een blog dat vier jaar geleden geschreven werd hier te herplaatsen. Niet vanwege het verlangen de dader als een soort geïsoleerde gek hier de rol van duivel te laten spelen (een vorm van vals-moralistisch gedrag dat juist ten grondslag lag aan het gedrag van de dader), maar om te laten zien dat de blinde, meedogenloze aanval op mensen die er een andere mening op na houden een voortvloeisel is van een vorm van moralistisch geloofsdenken (religieus of antireligieus, dat maakt niets uit) dat gebouwd is op wat New Age denkers ‘de verdelende, haat zaaiende wereld van het dualisme’ noemen, een wereld die binnen alle oude wijsheid systemen gezien wordt als een vorm van kwaad die de intelligente mens overwinnen moet.


1. Een negatieve Joods-Christelijke visie op het New Age denken

(Uit: de homepage van Hugo Bos, Venlo)

“In het New Age denken kom je het holisme tegen… Men gelooft dat alle religies uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Ze bevatten alle een universele waarheid. Deze universele waarheid is slechts vertekend in de loop van de tijd. Daardoor zijn er verschillende religies ontstaan.
Deze stelling is echter niet vol te houden omdat er feitelijk wel degelijk grote en fundamentele verschillen zijn tussen de verschillende religies…

Het holisme komt ook op een andere manier terug in de New Age. Het lijkt een zeer tolerante stroming te zijn, maar niets is minder waar. Verschillen mogen er volgens veel aanhangers van de New Age-gedachte wel zijn, zolang degene die de verschillen veroorzaakt ook maar wil toegeven dat deze verschillen relatief zijn…
Alle verschillen zijn slechts betrekkelijk. Goed en kwaad hebben beide bestaansrecht omdat ze tegenhangers van elkaar zijn. Het lagere kan er alleen maar zijn omdat het hogere er ook is en kan dus niet minderwaardig zijn. De mens moet ook het kwaad accepteren omdat dit ook een functie heeft. Het kwaad helpt de mens beter te worden.

Deze visie past in het geheel niet in een bijbels wereldbeeld. God leert ons in zijn Woord dat het kwaad er helemaal niet hoort te zijn. Het kwaad is er door de zondeval. God wil het kwade niet, maar het goede. En God doet alles in het leven van zijn kinderen meewerken te goede; ook ziekte en verdriet. De consequentie van het holisme is dat kwaad en duister in feite goed worden. “

2. ALI KHAMENEI en anti-anarchistische vroomheid

1194526304.83991All ranks of people with any religion and ethnicity and also with any political disposition are equal in enjoying security and only those who cause problems for people should feel insecure,” the Leader told a group of Police Academy cadets.
He also praised a scientific approach toward different social issues by the Law Enforcement Forces. “Expert views must be applied in areas connected with the duties of the Law Enforcement Forces,” Ayatollah Khamenei added.


The Law Enforcement Forces should be “kind” to the people and hard on anarchists and those who cause social disorder
, he added. (Teheran Times, 8-11-2007)

3. MARTIN BUBER en de anarchistische ontmoeting

“Buber is van huis uit socioloog. Daarom is hij altijd bezig met de vraag ‘wat is werkelijk gemeenschap?’. Na een mystieke periode maakt hij op een gegeven moment een wending naar de dialoog. Hij realiseert zich ineens dat het tussenmenselijke meer is dan een psychologisch gebeuren, dat het ‘ik en gij’ een ‘zijns-status’ heeft. Buber verzet zich zowel tegen het collectivisme, en daarmee tegen de staatsbureaucratie die dwang uitoefent over het individu, als tegen het individualisme. Daartussen, stelt hij, zit de dialoog, die beide overstijgt.” “Hij smeedt het religieus anarchisme en het dialogische denken aaneen.” (TROUW, theologische pagina)”

4. Relativeren, gezien als Levenskunst

Wie de hierboven weergegeven stellingen van een overtuigd christen en een overtuigd moslim leest, die zal onmiddellijk inzien waarom het holistische New Age denken tot de ‘anarchistische tegencultuur’ wordt gerekend, een denkrichting die door ‘fatsoenlijke mensen’, waarvan het kenmerk is dat ze de eigen moraal vergoddelijken (d.w.z. absoluut goed verklaren), afgewezen dient te worden, omdat fatsoen per definitie ‘netjes’ is en alles wat onfatsoenlijk is ‘niet netjes’ en daarom slecht – of ‘anarchistisch’….

George W. Bush, de tot het joods-zionistische christendom bekeerde Amerikaanse president die de Iranese aanbidders van ‘de fatsoenlijke wet’ tot het grote kwaad heeft uitgeroepen (mogelijk als antwoord op de demoniseringswoede van Khomeini‘Amerika is de grote Satan’), was jarenlang een onfatsoenlijke man, iemand die op een zeer chaotische wijze met het bestaan bezig was en met die chaos best wel tevreden was, tot op het moment waarop het onfatsoen hem geen genot meer verschafte en er gekozen werd voor een vorm van christendom die hem als netjes geworden man er toe bracht de onfatsoenlijke Bill Clinton (de man van de orale sex) uit het Witte Huis te verdrijven: “De waardigheid moet worden terug gebracht in het Witte Huis…”

Die merkwaardige bekering (merkwaardig omdat ze in feite het gevolg was van een ‘bad trip’ – de man werd doodziek van wat ooit een genotmiddel was) kun je zien als het eten van de appel door Adam en Eva van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.
De eerste mensen in het Paradijs waren volgens het scheppingsverhaal in het boek Genesis onschuldig. Ze wilden niet goed zijn en ze wilden niet slecht zijn en voor schaamte en schuld was er in hun wereld geen plaats. Tot op een dag Eva in contact kwam met ‘de Slang’, een ogenschijnlijk geheimzinnige entiteit die binnen de wereld van de religie de primitieve rol van ‘Satan’ moet spelen, maar die binnen de anarchistische wereld van het astrologische denken (waarbinnen veel oude bijbelverhalen zijn ontstaan) weinig meer is dan een simpele verwijzing naar het dierenriemteken Schorpioen, een teken dat in zijn negatieve gedaante staat voor dierlijke brutaliteit, chaos, dwingelandij en ontkenning van de anarchistische onschuld. De negatieve Schorpioen speelt niet. Hij dwingt en hij gebruikt.

De slang is de verleider, de machtsaanbidder, die altijd en eeuwig de mensen ervan probeert te overtuigen dat kinderlijke onschuld volstrekt betekenisloos is. De kennis van Goed en Kwaad geeft je macht over anderen. En wanneer je macht hebt ben je net zo belangrijk als God.

Waarom zou je als een onschuldig bloot kind naast een ander bloot kind willen lopen? Zie je dan niet dat je geslachtsdelen hebt? En maken die je niet kwetsbaar als je macht wilt uitoefenen over een ander? Hoe kun je op gewichtige wijze een boek voorlezen als je naakt bent? Zijn boeken waaruit je naakt voor kunt lezen wel belangrijk? Of zijn het vieze producten van een onreine geest die het Goddelijke Fatsoen afwijst?
Het zijn allemaal vragen die duizenden jaren geleden al gesteld werden in het polytheistische (of anarchistische) Midden-Oosten, dat de bakermat is van onze beschaving.
Het aan het Perzische hogepriesterlijke denken ontleende jodendom heeft die oeroude vraagstelling weliswaar op papier gezet, maar men heeft nooit serieus aandacht besteedt aan de tegenstelling ‘moraal-levensfilosofie’:

* moraal: wet-dwingende orde-hogepriester-boom van kennis van goed en kwaad, God willen zijn

* wijsheid: principe-anarcho-liberalisme-Jezus-de boom van het Leven-kind willen zijn

De slang in het Oude Testament is de wetgebonden priester, die in de liberale levenswil van de anarchist (de mens die het aan geen enkele groep gebonden ideaal van ‘de grote familie’ nastreeft) alleen maar chaos en onfatsoen kan zien. Daarom noemt Jezus in het Nieuwe Testament de priesters die een alles en iedereen veroordelende groepsgod aanbidden gifslangen, duistere wezens die met hun primitief-moralistische verlangen conservatieve dwingelanden uit te willen roepen tot morele voorbeelden voor de gehele mensheid de geesten van onschuldige mensen verzieken.

‘Goed’ gemaakte wraakzucht

De Slang is (samen met de Adelaar) een verwijzing naar het astrologische teken Schorpioen.
De negatief ingestelde Schorpioen (de Slang) is de vijand van de nuchtere, pragmatische rede. Hij vertegenwoordigt met zijn verlangen alles te willen weten weliswaar niet de domheid, maar vanwege zijn sterke, partijdigheid bevorderende, emotionaliteit bezit hij niet het vermogen goed en kwaad met elkaar te verbinden, daarvoor is hij te wraakzuchtig, te haatdragend en te meedogenloos (denk aan Friedrich Nietzsche die de kleinburgerlijke moraal ressentimentsdenken of ‘goed’ gemaakte wraakzucht noemt).

Daarom zal een maatschappij die kiest voor de morele schijnorde van de chaotische mens (Slang-Schorpioen) altijd een terreursamenleving zijn, waarbinnen de moralist jacht maakt op slecht gemaakte anderen.
De Slang vernietigt de amorele onschuld en de relativerende rede. Hij ontwerpt wetten die niet in dienst staan van de geestelijke vrijheid maar van de terreur, die daarom onderdrukkend is omdat de ‘goed’ geworden chaoticus niet in staat is de onfatsoenlijke mens in zichzelf op een sociaal aanvaardbare wijze te verwezenlijken.
De ‘goed’ geworden slechte mens (die haat en wraakzucht niet in zichzelf beheersen kan) wil wraak nemen op de speelse (anarchistische) mens die de schijnorde aanklaagt, en daarom heeft hij macht nodig, die hem via een onredelijke, op haat gebouwde moraal geschonken moet worden (een moraal die hem gelijk maakt aan God).

Het spreekt vanzelf dat binnen een dergelijk vals moreel universum, waarbinnen de moralist zichzelf vergoddelijkt,  nooit sprake zal kunnen zijn van wat Martin Buber ‘de ontmoeting met de ander’ noemt, een ander die je met al zijn eigenaardigheden zelfs lief moet hebben volgens de hoofdpersoon van het evangelie.
Een werkelijke ontmoeting veronderstelt afstand doen van de dwingende moraal (de boom van kennis van goed en kwaad) en kiezen voor een speelse wereld waarin geen sprake is van dwingende, liefdeloze vormen van corrigerend gedrag.
Kiezen dus voor relativerend GEZAG, dat binnen een anarchistisch universum, waarbinnen de een niet het recht heeft de ander op grond van irrationele (vals-moralistische) argumenten te onderdrukken, orde scheppende scheidsrechters zijn,  mensen dus die het ordelijke spelen (ook wanneer dat spel tegen de religie is gericht) mogelijk maken.

Anarchisme, kort gezegd, kiest voor een relativerende, liberale moraal, die in dienst staat van het leven, een wereld waar de mens via het spel de volwassen moraal (waarvan het kenmerk altijd is dat zij het Goddelijke Macht ontkennende spel afwijst) belachelijk maakt…

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

2 Responses to Bijbelse Wet en Holistisch Anarchisme

 1. Manu says:

  Zeer juist. Goed en slecht zijn begrippen die de mens zelf heeft geconstrueerd vanuit zijn linkerhersenhelft (ordelijk en gestructureerd denken en altijd angstig om wat er komen gaat).
  Het is een gemakkelijk truukje om zich boven anderen te kunnen plaatsen omdat die een bedreiging vormen voor jouw plannen. Op die manier valt te rechtvaardigen in de ogen van de wereld wat eigenlijk niet te rechtvaardigen valt.

  ‘Wie denkt dat de andere het kwaad vertegenwoordigt richt zelf nog het meeste onheil van al aan.’

  Manu
  Minister van de liefde

 2. Wim Duzijn says:

  Dag MANU,
  goed om op je eigen site te lezen dat je weigert de magie van het kind-zijn overboord te zetten…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: